Radia polskiej firmy TELEFUNKEN

Polskie Towarzystwo TELEFUNKEN Sp. z o.o. powstało w Warszawie 1933 r. a w 1938 r. przekształca się w Krajowe Zakłady TELEFUNKEN-spółka akcyjna. Działa do wybuchu II wojny światowej.

TELEFUNKEN PREMIER
TELEFUNKEN T31Z